Билкарката ЕООД Ви гарантира конфиденциалност на личните данни и предоставената информация. Личните Ви данни няма да бъдат предоставени на трети страни или използвани от същите, без Вашето предварително съгласие.

Билкарката ЕООД защитава личните данни на своите клиенти предоставени от Клиента при попълване на електронната форма за заявление на покупка, като това задължение отпада в случай, в който Клиента е предоставил неверни данни. При спазване за действащите закони и Общите условия, Билкарката ЕООД може да използва личните данни на клиентите само за целите предвидени в договора.

Личните данни на Клиента може да бъдат предоставени на трети страни, единствено в случаите в, които сме задължени да сторим това съгласно закона и информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица оправомощени от действащото законодателство да изискват такава информация. В такива случаи Магазин Билкарка - Билкарката ЕООД е длъжна по силата на закона да предостави изискваната информация.