OMWATER - Бутилка за структуриране на вода

Нов продукт

OMWATER, Ние сме Любов, Ние сме едно цяло, Ние сме Вода.

Повече детайли

Повече информация

Златното Сечение/структурата на Природата/, символът ОМ /звукът на Сътворението/, Синият цвят за зареждане на водата със слънчева енергия, Цветето на живота, което пулсира от дъното и Благодарността се обединяват в тази бутилка,за да повишат вибрациите на водата и на тези,които я използват. Ом е най-всеобхватният и възвишен символ на формата и на звука. Тази сричка е проява на духовната енергия и обозначава Абсолюта в материалния свят. Златното сечение /Златната пропорция/ се проявява навсякъде в природата. Зради уникалниете му свойства, древните египтяни са смятали Златното сечение за Божествено и Свещено.Използвали са го при създаването на храмовете, в писмената си система, в проектирането, защото то е основата на всичко, което ни заобикаля. Цветето на живота е единственото изображение, което съдържа в себе си всички аспекти на твоернието: всички математически формули, всички закони на физиката, всяка хармония в музиката и всяка биологична жизнеформа. Синя слънчева вода:Под слънчевите лъчи и през синьото стъкло, водата се структурира и пречиства тялото и духа от негативните енергии. Синият цвят успокоява, носи вътрешен мир и хармония, освобождава креативността и води до духовно израстване. Благодарност: Водата е един от най-мощните енергоинформационни източници. Ние сме 70% вода.Молекулата на водата се влияе от нашите мисли и чувства.Под въздействие на нашите мисли, водата се изменя и преструктурира мигновено. Красивите думи създават красиви вибрации. Думата “Благодаря“ е една от думите, които наи-силно пречистват и зареждат водата с положителна енргия. Можеш да програмираш водата с твоята цел, като напишеш или нарисуваш с перманентен фломастер това, което искаш за себе си или за човека, на който ще я подариш. Например:Здраве,Любов,Изобилие 100% Рециклирано стъкло Дизайнът e създаден с любов в Испания 0% тежки метали.

Summary

  • Product Name:OMWATER - Бутилка за структуриране на вода
  • Product Reference: 9234
  • Price: 38,00 лв.
  • Product Width: 0.00 cm
  • Product Height: 0.00 cm
  • Product Depth: 0.00 cm
  • Product Weight: 0.00 kg
  • Description: OMWATER, Ние сме Любов, Ние сме едно цяло, Ние сме Вода.
Path: > OMWATER - Бутилка за структуриране на вода